Petrus verklaar die volgende:

1Pe 2:9  But you are the ones chosen by God, chosen for the high calling of priestly work, chosen to be a holy people, God’s instruments to do his work and speak out for him, to tell others of the night-and-day difference he made for you-

Ek wil graag kortliks stilstaan met hierdie gedagte:

 • But you are the ones chosen by God  – al dink jy, jy verdien dit nie!
 • Dit gaan nie oor verdienste nie – maar oor God wat kies en roep.

Regdeur die Woord sien ons dat God eerstens vir Abraham gekies het en daarna ook sy nageslag.  

Hy het vir Israel gekies as volk en hulle ook daarvolgens voorberei.  Hy het individue soos Moses, Samuel, Dawid, Gideon, Sy 12 dissipels asook Paulus gekies om in Sy dienswerk te staan.   

Deu 7:6  Want jy is ‘n volk heilig aan die HERE jou God; jou het die HERE jou God uitverkies om uit al die volke wat op die aarde is, sy eiendomsvolk te wees.

Psa 33:12  Welgeluksalig is die nasie wie se God die HERE is, die volk wat Hy vir Hom as erfdeel uitgekies het.

 •  Welgeluksalig / blessed – is die nasie wie se God die Here is,
 • Die volk wat Hy vir Hom as erfdeel uitgekies het. 

Deur die kruisdood van Christus het Hy  die hele wêreld gekies (nie net meer een nasie nie) en ten spyte daarvan, kan God jou ook uitkies tussen duisende ander om ‘n spesiefieke taak vir Hom te gaan doen.  En netsoos met al hierdie vorige manne se verskonings, sal ons ook geen verskoning kan opdis nie.  Wanneer God kies sal ons een of ander tyd by Sy planne inval. 

Mat 22:14  Want baie is geroep, maar min uitverkies.

Die genade en vergifnis van sondes is deur die kruisdood van Christus aan die hele wêreld beskikbaar gestel – hulle is geroep – maar min sal hierdie uitnodiging ten volle aanvaar (min uitverkies). 

Wat beteken dit alles:

Jesus Christus vertel die verhaal van die Koning wat ‘n bruilofsmaal vir sy seun reël en al die gaste is uitgenooi. Die vetgemaakte beeste is geslag en die kos gereed gemaak.  Daar was dus ‘n gastelys – die genooides, maar toe hulle moes opdaag het hulle almal verskonings gehad. 

Die aanklag was eintlik teen Israel in hierdie verhaal dat hul Verlosser gekom het, maar hulle was nie gereed vir die geleentheid nie.  Hulle het verskonings aangebied en wou nie verander nie.  Opdrag het uitgegaan:

 • Soek ander mense
 • Nooi almal wat julle mag vind, na die bruilof.
 • Die bruilof is wel gereed, maar die genooides was dit nie werd nie.

Vir die wat hierdie uitnodiging aanvaar en Jesus aanneem as Verlosser en Saligmaker, word dus beklee met Christus in die doop. (Rom 6:4 & Gal 3:27)

Gal 3:27  want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus beklee.

 • Jy het nou jou Bruilofskleed aan
 • Dan is jy uitgesoek / a favorite
  • Divinely selected and appointed

In Rom 9:27 haal Paulus vir Jesaja aan wat sê:

 • En Jesaja roep oor Israel uit: Al is die getal van die kinders van Israel soos die sand van die see, net die oorblyfsel sal gered word;
  • Die getal van die  kinders van Israel word volgens die belofte vergelyk soos die sand van die see. 
  • Maar in die Message word daar iets meer geopenbaar in dieselfde vers, nl.   
  • Rom 9:27  (MSG)  Isaiah maintained this same emphasis: If each grain of sand on the seashore were numbered and the sum labeled “chosen of God,” They’d be numbers still, not names; salvation comes by personal selection.

Hierdie bewoording benadruk juis die evangelie boodskap van Jesus Christus dat Hy nie in die massas belangstel nie, maar in ‘n enkele siel wat sy/haar hart aan Hom gee. Verlossing  kom deur persoonlike seleksie – Hy gee Sy genade persoonlik aan jou en bou met jou ‘n verhouding wat uniek van enige ander verhouding is.  Verklaar God dan nie in Sy Woord dat Hy ons name in Sy handpalms graveer nie?  Hy ken ons by die naam en tree met ons in ‘n persoonlike verhouding. Daarom het Hy ook Sy naam aan ons bekend gemaak. 

Dit is soos om ‘n liefdesbrief te ontvang wat in jou persoonlike naam geadresseer is.  Nie “Aan die Bewoner” nie;  of “Die Bestuurder” nie.  – nie eers in voorletters nie, maar in jou eie naam.

Joh 15:16  Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain: that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you.

Volgens hierdie skrif kies die Here, dan maak Hy die roeping vas en rus jou toe voordat Hy jou uitstuur in Sy werk.  Maar baie kinders van die Here ervaar minderwaardigheid in die bediening wat die Here op hulle lewens plaas.  Alhoewel hulle wedergebore en gevul is met die Heilige Gees, voel hulle nog steeds nie goed genoeg nie.

Juis daarom word jy beroof van groot seëninge.   Ons ken wel die skrif wat sê dat ons alles moet doen asof aan die Here – maw na die beste van ons vermoë. En dit is wat tel!  Solank jy die taak uitvoer na die beste van JOU vermoë, dan kan jou hart maar gerus wees en die blessing van die Here ontvang.  Niemand kan eintlik ‘n ander veroordeel oor hoe hy/sy iets doen nie. 

Paulus skryf aan die Efesiers die volgende (volgens die Message):  

Eph 3:8  When it came to presenting the Message to people who had no background in God’s way, I was the least qualified of any of the available Christians. God saw to it that I was equipped, but you can be sure that it had nothing to do with my natural abilities. And so here I am, preaching and writing about things that are way over my head, the inexhaustible riches and generosity of Christ.

Ten slotte kan ek net dit alles bevestig met die laaste twee skrifte :

2Pe 1:10- 13  (MSG) So, friends, confirm God’s invitation to you, his choice of you. Don’t put it off; do it now. Do this, and you’ll have your life on a firm footing,  the streets paved and the way wide open into the eternal kingdom of our Master and Savior, Jesus Christ. Because the stakes are so high, even though you’re up-to-date on all this truth and practice it inside and out, I’m not going to let up for a minute in calling you to attention before it.  This is the post to which I’ve been assigned–keeping you alert with frequent reminders–and I’m sticking to it as long as I live.

Rev 17:14  These shall make war with the Lamb, and the Lamb shall overcome them: for he is Lord of lords, and King of kings: and they that are with him are called, and chosen, and faithful.

Omdat God jou kies is jy nie rubbish nie.  Kom net soos jy is en wees bereid dat Hy jou verander en toerus vir die nuwe lewe. 

Eric Heath is die herder van Eindtyd Pinkster Bedieninge in Danville, Pretoria en is beskikbaar om lesings en die Woord te bedien op spesifieke onderwerpe soos verlang.  Hy kan deur hierdie webadres gekontak word

2 people like this post.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *