God het my (Paul Nel) vanoggend die opdrag gegee om hierdie e-mail te tik en te versprei so ver moonlik.  Raak ASSEBLIEF deel van hierdie aksie waarin ons SA gaan beskerm deur gebed en stuur aan soveel gelowiges as wat jy ken.

 Ons is almal bewus van die situasie in ons land op die oomblik en daar is baie e-mails en smsse wat rondgestuur word wat onbewustelik vrees en haat onder ons mense aanwakker.  Ons as gelowiges het egter twee keuses op die oomblik: 

1.   om dit aan te stuur en die vrees en haat verder aan te wakker

2.   om dit te ‘delete’ en die ketting te breek en eerder te begin bid

Die Here het nou die aand vir my (Paul Nel) ‘n droom gegee waarin Hy my hierdie pasgebore babatjie wys en die volgende oomblik kom ‘n polisieman en skiet hierdie babatjie koelbloedig dood.  Almal het begin om te kyk of die baba nog leef, maar kon geen pols vind nie.  Ek het toe gegaan en my hand op die baba se pols gehou totdat ek lewe gevoel het en die baba se ogies oopgegaan het.  

 Wat die droom vir my beteken: God het met iets nuuts begin in Suid-Afrika (baba), maar die vyand gaan kom om dit te probeer ‘doodmaak’ (situasie in ons land). Mense gaan dink dat die “iets nuuts” wat die Here begin het, dood is, maar dit gaan nie gekeer kan word nie…. (baba se pols en ogies wat oopgaan). 

ONS as GELOWIGES  – as Jesus Christus jou Verlosser en Saligmaker is, is jy deel van ONS – het nou ‘n taak: 

Esegiël 3: 17:  “Mensekind, Ek het jou as wag vir die huis van Israel aangestel; en as jy ‘n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku:” 

ONS taak as gelowiges is om: 

–         Geen e-mails aan te stuur wat vrees of haat onder mense kan aanwakker nie

         Bid vir: kalmte, vergifnis en vryspraak tussen mense

–         Bid dat: God ons land sal seën en dat Suid-Afrika sal terugdraai na God

–                  Bid dat:  die leierskap van Suid-Afrika ‘n Damaskuspad ondervinding met God sal sê soos Saulus (Paulus).

–         Bid dat:  Gelowiges as ‘n EENHEID sal opstaan in SA en SAAM begin bid

–         Bid vir:  Herlewing in SA

–         Bid teen: geweld, wraak, rasissme 

Raak ‘n wagter op die mure van Suid-Afrika, medegelowige!!!

2 people like this post.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *