Deel 2 handel oor die verskillende profetiese woorde vir die Kerk en vir Suid Afrika vir die jaar 2011

Eerstens sien ek nêrens dat die Here Jesus of Sy apostels vir ons die toekoms voorspel nie behalwe Sy belofte dat Hy ons weer gaan kom haal.  

Dit is eintlik beter om dit ook nie te weet nie.  As ek en my vrou vooraf sou weet wat die afgelope 3jr vir ons sou inhou, sou ons dit nie gemaak het nie.  Dit is juis die gedagte aan “One day at a time in Jesus Name” en die hoop dat môre anders sal wees wat ons deurgedra het.   Daar is ‘n bekende koortjie wat soveel meer beteken het die afgelope tyd, nl.   “Because He lives I can face tomorrow”

Die afgelope paar weke het ons verskeie profesieë vir die KERK ontvang asook vir spesifieke gemeentes wat soos volg is:

 • Die een verklaar dat die Kerk (insluitend die lokale gemeente) baie geseënd gaan wees met groot finansies wat gaan invloei vir die kerk (liggaam van Christus); 
  • Ek glo die Here wil die Kerk seën met finansies sodat ons die evangelie met ‘n groot spoed kan uitdra;
 • Nog ‘n persoon se profesie getuig van ‘n baie donker en swart jaar agv die jaargetal van 11 wat dui op negatiwiteit; van wanorde en rampe; en dat die vlag binnekort halfmas gaan hang;
  • Dit is natuurlik gebaseer op die vloede en die feit dat Nelson Mandela se gesondheid nie goed is nie. 
 • In dieselfde asem het ‘n lokale pastoor van ‘n gemeente verklaar dat 2011 ‘n goeie jaar in Christus gaan wees en dat dit volgens skrif is; 
 • Volgens ‘n pastoor van ‘n relatiewe groot gemeente in Montana, Pretoria gaan dit ook ‘n positiewe jaar vir die kerk wees alhoewel dit maar sleg lyk vir die land self. Die jaar 2011 gaan gekenmerk word as ‘n tydperk van restourasie, herstel en bou en dat God Sy kinders roep tot nuwe dieptes.

Uit ondervinding in ‘n lokale gemeente was dit ook altyd ons hoop dat die nuwe jaar beter sal wees as die vorige en het ons gefokus op die tema vir die jaar wat die Here Jesus op ons harte kom lê het.   En ons moet hoop in Christus hê vir ‘n beter toekoms – omdat Hy lewe is daar altyd hoop!

Volgens skrif is die betekenis van die getal 11 = judgement.  Die getal 11 volg op 10 wat verwys na die Wet en indien jy nie Wet ongehoorsaam was, het “judgement gevolg” volgens die Ou Testamentiese beginsels.   Al hierdie verskillende profesieë laat die Kerk lyk soos ‘n grap – praat nie uit een mond nie en gevolglik is die Kerk as geheel eintlik kragteloos.  

So, nou wie moet ons glo? Of moet ons as kinders van God enigsins betrokke raak by hierdie tipe van profetiese voorspellings?  Ek betwyfel dit sterk of God enigsins belang stel in ons tydperke en jaartalle omdat Hy buite tyd lewe.  Die wêreld se sieners en sangomas en ander humanistiese groepe doen sulke voorspellings en dit het ook nou by die kerk ingesluip soos die Troyaanse perd van ouds.   Dit is in dieselfde lig soos wanneer mense mooi nuwe jaarsvoornemens maak. Dit klink mooi maar het geen krag nie.  Ek sien nêrens dat Paulus vir die gemeentes sodanige profetiese voorspellings gemaak het nie.  Hy het wel aan die kerk in Rome geskryf:

En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Rom 12:2 

Ek wil dit reeds nou al prontuit stel dat die toepassing van die profetiese gawe in die Kerk vandag het die gemeentelede lui gemaak.  Hulle wil nie meer self by die Here gaa

Uit ‘n ander hoek sien ons vir Carolle Watson wat in opdrag profetiese doeke van Suid Afrika en Afrika geskilder het wat daarop dui dat daar ‘n groot herlewing in Suid Afrika gaan plaasvind wat dan met Afrika gaan opbrand tot bo aan die punt soos wat die evangelie versprei word.  Dit is ons almal se visie en droom en dit is ook in ooreenstemming met ‘n woord wat ek jare gelede gehoor het – maar SA bid nie. 

Indien Suid Afrika ‘n waaragtige herlewing wil sien en ervaar, dan sal ons die opdrag volgens 2 Kron 7:14 maar moet begin toepas.   Ek wil dit graag in die Engels voorlê vir ‘n spesifieke rede:

If my people, which are called by my name, shall humble themselves, and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways; then will I hear from heaven, and will forgive their sin, and will heal their land. Now mine eyes shall be open, and mine ears attent unto the prayer that is made in this place. 2Ch 7:14-15.   Called by my name?  Volgens Hand 4:12 is daar net een Naam gegee waardeur die mens redding moet ontvang en dit is die Naam van die Here Jesus Christus!

If my people, which aRe
                                   callEd by my Name,
     shall humble themselVes, and pray, and seek my face,
      and turn from their wIcked ways;
   then will I hear from heaVen, and will forgive their sin,
                                                 And
                                     will heaL their land.”

Dit is hoe ons Herlewing gaan begin kry IN ons kerke.  Christus het die gemeente ingestel en met ‘n leierstruktuur asook gawes en werkinge van kragte toegerus.   Ek roep uit na die leiers van gemeentes wat Gees gevuld is om op te staan en saam te staan sodat ons weer soos met die Azusa straat herlewing in die vroeë 1900’s  kan verenig in gebed en aanbidding van die Een ware God.  

Afrika weet van die herlewing wat moet kom en hulle bid vir SA, maar ons moet self begin bid en toewy om die evangelie te verkondig.  Selfs  in Venda is daar nog mense wat niks weet van Christus nie. Wat van ander dele van SA?   Ons as kerk moet opstaan van ons gemaklike banke en begin werk. 

Hoe sien ek die Kerk vandag?  Soos die verlore seun wat verwaand en vol van homself is.  Wat al die rykdomme (krag van die Gees van God; gawes; talente; seunskap; outoriteit; ens) wat hy verkry het van sy Vader uitgemors het op die wêreld se skouspel (show business).  Die Kerk het meer met show business (vertonings; sangers; ens) betrokke geraak as die bediening van die Woord in die Krag van God.  

Die kerk sit soos die verlore seun tussen die varke en wil doodgaan van die honger (geestelike honger) maar wil nie iets self doen nie. Sien die skrif hierna:

 • En hy het verlang om sy maag te vul met die peule wat die varke eet, Luk 15:16 
 • Die sleutel is juis in die tweede deel van die vers:  en niemand het dit aan hom gegee nie.

Terwyl die kerk soos die verlore seun tussen die varke sit.  Ja, die duiwels en bose geeste sit tussen die kinders van Here BINNE die kerk en selfs op die verhoog.   

 • Daar was niemand wat hierdie varkkos aan hom wou gee nie; 
 • Maw: die kerk sit nog steeds met die idée om bedien te wil word;
 • In plaas daarvan dat die Kerk soos die verlore seun begin opstaan en homself bereid verklaar om te wil gaan dien. 

Ongelukkig is dit so dat in baie kerke en onafhanklike groepe vandag die grootste klomp gemors (soos varkkos) bedien word wat onskriftuurlik is.  Waar ‘n “ander evangelie” as dié wat Paulus verkondig het aan die mense voorgehou word en wat geen saligheidswaarde dra nie en inteendeel die genade en kruisdood van Christus in jou lewe null & void maak;   

Eers wanneer die Kerk die boodskap van diensbaarheid reg verstaan,  dan sal die situasie van die Kerk begin verander.   Kom ons weier om langer tevrede te wil wees met die peule wat die varke eet en begin aandring op die volle Woord van God – die egte Brood van die Lewe!  Kom ons begin om die verlore siele te bedien met die Woord deur die Gees van God en ook in die liefde van Jesus Christus!

Lees ook meer oor sekere profete by  http://voice-crying-in-the-wilderness.blogspot.com/

Deel 3 sal handel oor die bekende voorspelling van Siener van Rensburg se Nag van die lang messe!

5 people like this post.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *