Deel 3 handel oor die bekende voorspelling van Siener van Rensburg oor die Nag van die lang messe!Wat vir my ‘n groot bekommernis is, is die individue en groepe wat ingestel is op die profesieë (voorspellings) van Siener van Rensburg en veral op die voorspelling van die Nag van die lang messe, in so ‘n mate dat die essensie van die evangelie van Jesus Christus eintlik in die niet verdwyn.   

Daar was ‘n ongekende vrees onder Suid Afrikaners tydens die eerste verkiesing in 1994 en baie mense het die vervulling daarvan verwag.  Nou onlangs nog het mense weer kos en water en alles bymekaar gemaak in afwagting van die veelbesproke nag waarin duisende blankes doodgemaak gaan word.    

Alhoewel die betrokke voorspelling aandui dat die sogenaamde swart nag net in die goudstad (Johannesburg) gaan afspeel, is die mense van oral in Suid Afrika hiervoor vreesbevange. Het selfs gehoor van mense wat tydens die Wereldbeker sokker in 2010,  gevlug het om in Phalaborwa saam te trek en ook van ander mense aan die Wes Rand wat later in die jaar na Namibia wou vlug? En so leef baie mense in vrees agv ‘n woord wat iemand ongeveer 100 jr gelede gespreek het.  

Ek is baie eerlik as ek sê dat ek nie veel kennis dra van Siener van Rensburg se boeke nie en “quite frankly my dear I don’t care, because I would rather let the Word of God be my light and my source of inspiration!”  

Die afgelope paar weke merk ek op dat verskeie mense en groepe weer hewig besig is om die betrokke voorspelling lug te gee en veral gesien teen die agtergrond van Nelson Mandela se onlangse siekte asook valse beriggewing dat hy dood is.  Die valse beriggewing het onmiddelik vrees in mense se lewens ingejaag en stemme gaan op dat die “boerevolk moet laer trek”.  Die gedagte wat ek hierop in my gees ervaar het is dié van ‘n volstruis wat sy kop in ‘n gat wil druk en dan dink die probleem bestaan nie en sal ook maar net weggaan. Is ons dan nie Konings kinders nie?      

Soos genoem in die vorige aflewering van hierdie reeks is daar selfs al van die “profete” van ons tyd wat dit nou reeds in kerke begin “profeteer” dat ‘n groot staatsleier gaan tot sterwe kom en dat die wêreld (sommiges sê “die land”) se vlae gaan halfmas hang.   Weereens gesien teen die agtergrond van Nelson Mandela se onlangse siekte, sy hoë ouderdom asook dat hy alles in die lewe bereik het wat hy graag wou, het jy nie ‘n graad nodig om ook te voorspel dat hy heel moontlik nie die jaar gaan uitsien nie.   

My vrae aan Suid Afrika is dit?   

 •  Wie sê die dood van Nelson Mandela is enigsins gekoppel aan die voorspelling van Siener van Rensburg mbt die sogenaamde Nag van die lang messe? 
 • Wil julle sien dat die voorspelling tot vervulling kom?

Die antwoord op die eerste vraag is dat dit bloot aannames is en geen bewys hiervoor bestaan nie.  Die antwoord op die tweede vraag behoort ‘n onomwonde “NEE” te wees. Te oordeel aan die kommentaar wat ek al gehoor en op FaceBook raakgelees het, glo ek baie sal antwoord en verklaar “JA” want dan kan hulle hul wrokke, bitterheid asook hulle eie geweldadige teenreaksie teenoor die ander nasies regverdig.  En op die ou end ……………..sal niemand as wenners opstaan nie!    

Daar is drie aspekte wat ek graag onder u as leser se aandag wil bring mbt hierdie saak.    

Die eerste een is die feit dat hoe meer mense in Suid Afrika hierdie haat aanhits deur die voorspellings van Siener van Rensburg aan te hang en te promoveer; hoe meer vas maak ons hierdie onheilspellende gebeurtenis in die nabye toekoms en hoe meer onskuldige mense gaan hulle lewens verloor. Die Woord verklaar:     

  • Dood en lewe is in die mag van die tong; en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Pro 18:21 
  • Wie onreg saai, sal onheil maai; en die stok van sy grimmigheid sal verdwyn. Pro 22:8 
  • Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai; maar hy wat in die Gees saai, sal uit die Gees die ewige lewe maai. Gal 6:8 
  • Die vyand (satan) teer op hierdie tipe negatiewe gedagtes en dit gee vir hom krag asook grondgebied om oor te heers.  
  • Deur die kruis van Jesus Christus is alle krag en outoriteit van satan oor die kinders van God gestroop en HET ons die outoriteit om hom te weerstaan en te stop in sy bose werke. 
   • Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lug. Daarom, neem die volle wapenrusting van God op, sodat julle weerstand kan bied in die dag van onheil en, nadat julle alles volbring het, staande kan bly. Eph 6:12-13 

Die tweede aspek is dat ons nie meer onder die Ou Testament se beginsels van vergelding en ‘n “oog vir ‘n oog” scenario leef nie maar wel op die fondasie van genade volgens Christus se evangelie, waarvan Hy die hoeksteen is: 

 • Daarvolgens het ons geen gronde vir enige vergelding, bitterheid of haat nie want die Here verklaar “dat aan Hom kom die wraak toe, Hy sal vergelde”;
 • Sonder vergifnis sal ons die Koningkryk van God nie be-erwe nie. 
  • Verdra mekaar en vergewe mekaar as die een teen die ander ‘n klag het; soos Christus julle vergeef het, so moet julle ook doen. Col 3:13 
 • Ons sing so gereeld in die Kerke dat ons graag meer soos Jesus wil wees en meer van Hom en die Gees van God in ons lewens wil ervaar, maar dan kom die toets: 
  • Is jy bereid om iemand anders onvoorwaardelik te vergewe en vry te spreek terwyl jy nie die vark in die verhaal is nie?
  • When you can forgive and give grace when that person does not deserve it  –  that is becoming Christ-like!  Dit is presies wat Christus vir my en jou gedoen het aan die kruis van Golgota!    
  • Laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie, maar net ‘n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor.  Eph 4:29   
  • Volgens die evangelie van Jesus Christus is daar ‘n ander opsie om die rasse- en kultuurprobleme asook krimenele en geweldadige handelings van alle mense te bekamp en dit is volgens Sy Woord: 
   •  Nie deur krag of geweld nie, maar deur my Gees, sê die HERE van die leërskare. Sag 4:6 
   • Dit is tyd dat Suid Afrika (kinders van God) begin saamstaan en bid teen hierdie sataniese koningkryke in Suid Afrika en Afrika asook om die evangelie van vrede aan elkeen te verkondig.   Ek glo pertinent dat net die evangelie sal die land se mense verander en geen wette of enige ander drukgroep (cause) op FaceBook nie. 

 Die derde aspek deel met die vreesagtigheid wat die mense beetpak en sal in die volgende aflewering (deel 4) hierna hanteer word.    

2 people like this post.

Categories: InZpired

1 Comment

Emilia · June 12, 2013 at 11:58 am

I agree, we should rather stand together, why fight against each other. That’s not going to solve the problems of people it’s rather going to make your problems worse. People going to loose their jobs ext, the people who started this story (Night of long knives) should rather stop what they are doing and keep themselfs busy with something worthwhile. Thanks for your email I enjoyed reading it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *