So ‘n paar maande gelede het ek ‘n beroep op ons FaceBook Group van Galilee Ministries gedoen vir enige skenking van ou klere, skoene, komberse en selfs ‘n R50 pm vir die aankoop en verspreiding van Bybels en ander literatuur. 

Hiermee wil ek graag ook dankie sê vir diegene wat ‘n donasie(s) van R50 gegee het, maar meer so aan die NG gemeente van Rietfontein-Noord in Pretoria wat ‘n hele bakkievrag ou klere, skoene en selfs ‘n paar komberse aan ons geskenk het. 

Galilee Ministries het ten doel om mense se lewens te verryk met die blye boodskap van die evangelie van Jesus Christus en om leierskap en evangelisasie opleiding te verskaf terwyl ons ‘n hand van vriendskap en ondersteuning binne die Koninkryk van Christus na ander bedienings uitreik. Gevolglik bedien ons dan gemeenskappe plaaslik asook op die verste uithoeke van die land met die evangelie en ook om Bybels, klere, komberse en veral skryfbehoeftes aan die kinders te voorsien. Sodanige skenkings maak dit vir ons ook moontlik om guns by die plattelandse gemeenskappe en hul stamhoofde asook skole te vind sodat die evangelie tydig en ontydig aan alle nasies verkondig kan word.   Deur sodanige bydraes kan ons saam ‘n verskil in ‘n hele paar mense se lewens maak.  

Dit was nogal ook ‘n ondervinding om weer in my ou gemeente te kon staan waar ek as kind groot geword het.  Dit is ook hier waar een van die ouderlinge destyds in ‘n katkisasieklas vir my gesê het ek moet eerder ‘n “visser van mense” wees na aanleiding van ‘n visvang naweek waar ek nie die klas die vorige week kon bywoon nie.  Moet dus nie die sondagskoolklasse of onderwysers gering ag nie, aangesien hulle ‘n baie belangrike rol en funksie in die Koninkryk van God verrig. 

 Al die lof en eer en danksegging kom aan die Here Jesus toe vir Sy voorsiening, genade en liefde. 

 

 

Be the first to like.

Categories: InZpired

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *