Kliek hier vir Deel 1 – Inleiding
Kliek hier vir Deel 2 – Noodsaaklikheid van die viering van die fees
Kliek hier vir Deel 3 – Die Agtste Dag

DIE KOMS VAN JESUS


Baie Christene sal seker verbaas wees om te hoor dat daar bekende Bybelnavorsers is wat glo dat Jesus gedurende die Loofhuttefees gebore is – en nie op 25 Desember nie. Kan hierdie stelling bewys word?

Sagaria, die vader van Johannes die Doper, was ‘n ou priester, wie se dienstydperk van twee maande aan die einde van Junie verstryk het. Terwyl Sagaria besig was om s priesterlike ampte uit te voer, is hy deur ‘n Engel besoek wat aangekondig het dat sy bejaarde vrou vir hom ‘n seun sou baar.

Gedurende Desember van dieselfde jaar is ook ‘n jong vrou van Nasaret, Maria, deur ‘n Engel besoek. In sy aankondiging dat sy ‘n seun sou baar, het die Engel ook gemeld dat haar niggie Elisabeth reeds ses maande swanger was. *(Was dit die belangrikste leidraad tot die datum van Jesus se geboorte? Ses maande nadat Sagaria in die Tempel besoek is in Juniemaand, bring ons tot by die maand Desember.) As Maria in Desember swanger geword het, dan sou die beloofde Seun nege maande later, in September, gedurende die tyd van die Loofhuttefees gebore word – toe die Woord vlees geword het.

Diegene wat voortgaan om die Christusfees gedurende Desember te vier, ontvang dan ook agt wonderlike dae met die Loofhuttefees waartydens ons, ons saam met die Joodse volk kan verheug. Dit is gedurende die Loofhuttefees dat die Joodse volk ook vir die nie-Jode bid, sodat die koms van die Messias bespoedig mag word.

Waarom het Jesus die agtste dag, die tweede Sabbat van die Fees, gekies om aan te kondig dat die dors in die mens se hart geles kan word en beloof om aan hom lewende water te gee? Miskien het Hy kort tevore in die Tempel aanskou hoe die soet waters van die Gehonfontein oor die altaar gesprinkel is. Kon daar miskien nog ‘n rede ook gewees het?

Dit is gebruiklik om geskenke op ‘n mens se verjaardag te ontvang. Maar op hierdie dag, wat deur sommige Bybelstudente as die geboortedag van Jesus beskou word, het Jesus ‘n geskenk gegee deur aan die mensdom daardie lewende water aan te bied wat dan ook vanuit hulle binneste wou voortvloei om sodoende hulle medemens te seën. Vandag kan die seremonies van die Tempel nie meer nagekom word nie, maar die profetiese belangrikheid van die Fees is nog steeds van toepassing. Op “Simchat Torah”, die unieke agtste dag van “Succot” word die rolle van die Wet tydens ‘n vreugdevolle optog gedra onder die “Hupah”, die afdakkie waaronder die Joodse bruidegom en sy bruid staan tydens die huwelik seremonie.

Op die dag van “Simchat Torah” vergesel die Rabbi van die sinagoge die Rolle en word hy die “bruidegom” genoem. ‘n Simboliese proklamasie dat die Joodse volk met die Wet van God getroud is. Maar daar moet nog ‘n dieper, meer intieme verhouding ontstaan. Israel, met die Wet van God op haar hart gegraveer, moet nog met die Gewer van die Wet, die hemelse Bruidegom, in die huwelik tree.

Dit is die glorieryke, volmaakte oomblik – die agtste dag van finale vrede en rus – wat deur die profete van Israel voorspel is. Dit is ons wonderlike voorreg om deel te neem aan die “kleedrepetisie” vir daardie dag. Tydens hierdie fees reik ons met die een hand terug na die verlede en met die ander na die profetiese vervulling in die toekoms.

Daardie dag wanneer die Bruidegom sal verskyn, “…..die aarde vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here soos die waters die seebodem oordek.” (Hab 2:14). Die huweliksmaal van die Lam sal plaasvind en die profeet se visioen sal vervul word, wanneer die nasies van die aarde ingesamel word en hulle na Jerusalem sal opkom om saam met hulle Heer te jubel by Sy glorieryke Loofhuttefees (Sag 14:16).

Deel 5 – Die visie van die Fees – Beskikbaar vanaf 26 Junie @12:00

2 people like this post.

Categories: InZpired

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *