InZpired

Lessons on the Feast of Tabernacles

God did not leave us in the dark concerning His purpose and will with man.  Through the ages He gave direct instructions in regard with:

 • Noah – how to build the Ark (specific measurements and material to be used)
 • Moses – building of the Tabernacle
 • His 10 commandments to His people to separate them from all other nations
 • The seven feasts for Israel which all pointed to Christ and eventually the Church
 • His final plan of Salvation and Redemption through Jesus Christ.
 God stipulated exactly when the specific feasts had to be kept and by whom and when and where.  Therefore, we see with the Feast of Tabernacles, that it was to be held on the 15th day in the seventh month and for 7 days.  These numbers do have a specific meaning in the Word of God, such as:
 • 7 = Completeness and perfection
 • 15 = Rest
But the Feast of Tabernacles is also the only feast that had an eighth day.
 • And eight stands for New Beginnings.
Specific Note: See also my note on the book “Arithmetic of God” written by Don Kistler.  God revealed the meaning of each number in the Word of God to him and it completely testifies that the Word of God is the truth.  The purpose of the Feast was to remind the nation of Israel:
 • Of their deliverance from Egypt
 • That they stayed in huts (succah’s) in the wilderness
 • That God provided for them in all their needs
 • And He brought them into the Promised land  
But the Feast also had another meaning and purpose. It was also to commemorate the end of the harvest period where the people would go into a period of rest (therefore the 15th day), and the winter period is now on hand where they (more…)

By Eric, ago
InZpired

Die Loofhuttefees – Deel 5 – Die visie van die Fees

Kliek hier vir Deel 1 - Inleiding Kliek hier vir Deel 2 - Noodsaaklikheid van die viering van die fees Kliek hier vir Deel 3 - Die Agtste Dag Kliek hier vir Deel 4 - Die koms van Jesus

DIE VISIE VAN DIE FEES

PSALMS 150 EN 102 OM GOD TE VERHEERLIK Mag die liggaam van Christus tot die volle besef kom van die wonderlike visie van die lofprysing van Dawid met stem, instrument en koordans. Nie alleenlik kan ons deelneem aan die prag en heerlikheid van die lofprysing van Dawid nie, maar in die Here Jesus kan ons dit vasgryp as ‘n instrument om geestelike vestings en owerhede te oorwin in hierdie eindtyd. Lofprysing en aanbidding, tesame met intersessie, is noodsaaklike aspekte van die Christen viering van die Loofhuttefees. (more…)

By admin, ago
InZpired

Die Loofhuttefees – Deel 4 – Die koms van Jesus

Kliek hier vir Deel 1 - Inleiding Kliek hier vir Deel 2 - Noodsaaklikheid van die viering van die fees Kliek hier vir Deel 3 - Die Agtste Dag

DIE KOMS VAN JESUS

Baie Christene sal seker verbaas wees om te hoor dat daar bekende Bybelnavorsers is wat glo dat Jesus gedurende die Loofhuttefees gebore is – en nie op 25 Desember nie. Kan hierdie stelling bewys word? Sagaria, die vader van Johannes die Doper, was ‘n ou priester, wie se dienstydperk van twee maande aan die einde van Junie verstryk het. Terwyl Sagaria besig was om s priesterlike ampte uit te voer, is hy deur ‘n Engel besoek wat aangekondig het dat sy bejaarde vrou vir hom ‘n seun sou baar. (more…)

By admin, ago
InZpired

Die Loofhuttefees – Deel 3 – Die Agtste Dag

Kliek hier vir Deel 1 - Inleiding Kliek hier vir Deel 2 - Die noodsaaklikheid van die viering van die Fees

DIE AGTSTE DAG

En op die laaste dag, die groot dag van die fees, het JESUS gestaan en uitgeroep en gesê: “HY WAT IN MY GLO, SOOS DIE SKRIF SÊ, STROME VAN LEWENDE WATER SAL UIT SY BINNESTE VLOEI” (Joh 7:37-38). Maar die groot dag was die agtste dag van die Loofhuttefees. Maar hoekom het hierdie Fees, in teenstelling met al die ander feeste in Israel, twee Sabatte ingesluit – ‘n agtstedag? Om ‘n antwoord hierop te vind, moet ons vêr in die verlede gaan soek. Aan die begin van hulle nasieskap het God aan die volg van Israel opdragte gegee ten opsigte van die feeste wat hulle moes hou. Slegs drie van die vele feeste en vasdae was verpligtend: (more…)

By admin, ago
InZpired

Die Loofhuttefees – Deel 2 – Die Noodsaaklikheid van die viering van die Fees

Kliek hier vir Deel 1

HOE NOODSAAKLIK IS DIT OM HIERDIE FEES TE ONDERHOU?

Ons is ‘n Westerse beskawing en ons leef in ‘n verligte eeu. Die teenargumente was al geopper. Tog wil almal verklaar hulle is die geestelike Israel. Ons is nie Jode na die vlees nie, maar na die gees. Paulus skryf in Rom 9:45 – “ons is die Israeliete aan wie die aanneming tot kinders behoort en die heerlikheid en die wetgewing en die eredienste en die beloftes. Dus, alles wat vir Israel bedoel was is vir ons bedoel en alles wat hulle toegekom het kom ons nou toe. Ons is erfgename van Abram en mede-erfgename van Christus. Alle beloftes is vir ons Ja en Amen II Kor 1:20. As ons die geestelike Israel is moet ons mos kyk na die geestelike noodsaaklikheid van hierdie dinge. (more…)

By admin, ago
InZpired

Die Loofhuttefees – Deel 1

In die Woord van God lees ons onder die Levitiese wet in Lev 23:34-44 dat die volk Israel sekere feeste moes onderhou. Hierdie fees was ‘n fees van groot vrolikheid en blydskap om die tyd te gedenk toe hulle in ballingskap verkeer het in Egipteland en God hulle daaruit gelei het. Toe die volk uittrek het hulle oral in hutte (Sukkos) moes woon. Dit was skuilings wat van digte takke gemaak was. Elke jaar as die volk hierdie loofhuttefees vier was dit ‘n dankbare terugblik na die tyd toe hulle gevangenis van Egipte was en nou is hulle vry.Die tye van die hedendaagse Loofhuttefees is juis die geestelike verwysing na Egipteland (sonde) waarvan ons bevry is en nou as oorwinnaars leef vir ons God wie ons vrygemaak het van die sonde. In Deut 16:13-17 lees ons dat hierdie fees saam met die wynpers insameling gehou was. ‘n Fees van vrolikheid tussen alle mense op alle vlakke, slaaf, slavin, vreemdeling, wees en weduwee. Dit dui vir ons aan dat God geen aannemer van die persoon is nie (Luk 20:21). Daar was ook ‘n belofte opgesluit in die onderhouding van die Huttefees – Deut 16:16b “want die Here jou God sa jou seën en al jou inkomste en in al die werk van jou hande en jy moet net maar vrolik wees.” (more…)

By admin, ago