Conquering Disappointment” is die tweede boek wat ek onlangs gefinaliseer het.  Dit hanteer die proses en emosies waardeur ons gaan wanneer teleurstelling en trauma ons pad langs kom.

Dit bevat ook ‘n persoonlike getuienis en praktiese stappe hoe om dit te kan verwerk.  Die boek bespreek ook die aspek of ons “kan/moet vra vir vergifnis van God”, of is daar ‘n ander skrif rondom dit.

Indien jy belangstel om dit te bekom en te lees, inboks my met jou detail vir ‘n e-kopie daarvan.

Conquering Disappointment” deals with the process and emotions that we go through when we are faced with disappointment and even trauma.

The book also contains a personal testimony as well as the steps to overcome the disappointment in our lives.  The book also discuss the concept whether we “need to ask for forgiveness from God”, or is there another scripture in this regard.

If you are interested to read it, please inbox me with your email address and I will forward you an e-copy of the book.    

3 people like this post.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *